5/5 - (1 bình chọn)

CafeLand – Trong 7 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực bất động sản có 3.893 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 232.991 tỷ đồng. Đây cũng là lĩnh vực dẫn đầu về số lượng vốn đăng ký của tất cả lĩnh vực trong 7 tháng qua.
Gần 3.900 doanh nghiệp bất động sản mới với số vốn 233.0000 tỷ đồng

Gần 3.900 doanh nghiệp bất động sản mới với số vốn 233.0000 tỷ đồng

Số liệu vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2018, cả nước có 75.793 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 771.064 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng lĩnh vực bất động sản, trong 7 tháng đầu năm 2018 có 3.893 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 232.991 tỷ đồng, chiếm 30,2% trên tổng vốn đăng ký.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong 7 tháng đầu năm 2018 trên cả nước là 39.916 doanh nghiệp, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 28.236 doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký và 11.680 doanh nghiệp chờ giải thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901.26.26.26