5/5 - (1 bình chọn)

Tôi nghe nói, Chính phủ ban hành quy định mới và phạt rất nặng với người môi giới bất động sản mà không có chứng chỉ hành nghề từ 28/1. (Như Huỳnh).

Sự thật thế nào?

Luật sư tư vấn

Căn cứ điểm c khoản 3 điều 4 và điểm a khoản 1 điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/1), cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng (trước đây, theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP chỉ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng).

Ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc có chứng chỉ hành nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập, theo điểm a khoản 5 điều 59.

Đồng thời, căn cứ điểm c khoản 3 điều 4 và điểm b, c, d khoản 1 điều 59, các vi phạm liên quan đến môi giới bất động sản sau đây cũng bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng:

– Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ. Ngoài việc bị phạt tiền còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề, theo điểm b khoản 5 điều 59.

– Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản. Ngoài việc bị phạt tiền còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 3 tháng đến 6 tháng, theo điểm a khoản 4 điều 59.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901.26.26.26