Rate this post


Chiều ngày 7/6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp báo để thông tin về tình hình kinh tế và xã hội trong tháng 5 vừa qua. Hội nghị được chủ trì bởi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Anh Tuấn, cùng ông Lê Tuấn Anh, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Bình Dương đã chia sẻ mục tiêu của địa phương trong tương lai, đó là trở thành một thành phố thông minh và đạt các tiêu chí cơ bản để được xếp loại là đô thị loại I, trực thuộc Trung ương, vào năm 2030.

Bình Dương đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể để đạt được mục tiêu đã nêu. Các chỉ tiêu này bao gồm tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2021-2030, mục tiêu là đạt từ 9% đến 10%. Cơ cấu kinh tế theo ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông-lâm-thủy sản, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt tỷ lệ 62%, 30%, 2%, 6%. Ngoài ra, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành được đặt khoảng từ 393 triệu đồng đến 419 triệu đồng, tương đương 15.000 – 16.000 USD.

Các chỉ tiêu khác bao gồm tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30% – 35%, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 90%, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng 40% – 45%. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp được đặt mục tiêu thấp hơn 3%, đạt 32 giường bệnh và 11 bác sĩ trên mỗi vạn dân. Tỷ lệ bảo hiểm y tế được đề ra là đạt trên 95% để bảo đảm bảo hiểm y tế cho toàn bộ dân số.

Bình Dương sẽ là thành phố trực thuộc trung ương, có thêm thành phố thứ năm thuộc tỉnh ảnh 1
Ảnh buổi họp báo

Từ nay đến năm 2025, Bình Dương vận động và tiến hành di dời 30% – 40% số lượng doanh nghiệp thuộc diện di dời theo Đề án di dời các doanh nghiệp sản xuất ở phía Nam lên các địa phương phía Bắc của tỉnh để tập trung sắp xếp quy hoạch chuyển đổi công năng sang phát triển dịch vụ, thương mại, tạo sự phát triển cân bằng bền vững.

Bình Dương đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Phát triển nhanh, bền vững, tạo bước đột phá, lan tỏa trong phát triển kinh tế vùng, liên vùng; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; phát triển công nghiệp công nghệ cao và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đô thị; phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cơ cấu lại và nâng cao giá trị ngành nông nghiệp; phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Cũng tại hội nghị này, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương sắp có thêm thành phố trực thuộc tỉnh. Bình Dương đang chờ Trung ương quyết định về việc công nhận thị xã Bến Cát lên thành phố.

Bình Dương sẽ là thành phố trực thuộc trung ương, có thêm thành phố thứ năm thuộc tỉnh ảnh 2
Thị xã Bến Cát nhìn từ trên cao

Trước đó, trong năm 2020 và 2021, UBND tỉnh Bình Dương đã phát hành các văn bản nhằm xác định hướng thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Để đạt sự hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu, thị xã Bến Cát đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch. Theo công văn số 4567 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 241 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phân loại Đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, các đô thị mới dự kiến được thành lập, bao gồm phường An Điền, An Tây, phải tuân thủ quy hoạch chung đô thị Bến Cát và được quy hoạch phân khu trước khi chuyển thành phường.

Theo lộ trình đã được xác định, vào tháng 4/2022, địa phương đã tổ chức thu thập ý kiến của cử tri trên toàn bộ địa bàn thị xã Bến Cát. Sau đó, vào tháng 5/2022, qua cuộc họp Đại hội đồng nhân dân cấp xã, ý kiến đã được lấy và Nghị quyết đã được ban hành. Tương tự, thông qua cuộc họp Đại hội đồng nhân dân cấp thị xã, ý kiến đã được thu thập và Nghị quyết đã được ban hành. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến 6/2022, Đề án đã được hoàn thiện và gửi đến Sở Nội vụ, UBND tỉnh và HĐND tỉnh Bình Dương để đề xuất cho Trung ương. Hiện tại, Bình Dương đã hoàn thành các bước trên và đang chờ quyết định từ Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901.26.26.26