5/5 - (1 bình chọn)

Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ ngày 1-2 đến ngày 28-2-2021, Bình Dương đã thu hút được hơn 320 triệu đô la Mỹ. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới gồm 10 dự án mới, 5 dự án điều chỉnh tăng vốn, 18 dự án góp vốn.

Lũy kế 2 tháng đầu năm đã thu hút được trên 396 triệu đô la Mỹ (đạt 28% kế hoạch năm 2021), có 15 dự án đầu tư mới (257 triệu đô la Mỹ), 6 dự án điều chỉnh tăng vốn (15 triệu đô la Mỹ) và 26 dự án góp vốn (124 triệu đô la Mỹ). Đến nay, toàn tỉnh có 3.953 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 35,8 tỷ đô la Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901.26.26.26